ANGELUS VITAE (ANIOŁ ŻYCIA)

Medal dla dawców - Anioł życia

Angelus Vitae (Anioł Życia). Medal ten może służyć uhonorowaniu np. dawcy krwi, osoby ratującej cudze życie, poświęcającej się wychowaniu dzieci, zaangażowanej w ochronę życie ludzkiego w każdym jego etapie i w każdym aspekcie.

 

Do medalu dołączany jest druk legitymacji, którą samodzielnie wypisuje osoba (instytucja), przyznająca medal.