INFORMACJA


Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Falerystyczne ORDER z siedzibą

w Łysomicach (87-148 Łysomice, ul. Łąkowa 15) NIP: 879-20-20-949 REGON: 87061457

 

1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z osobami

odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych: Joanna Stachowiak 608 075 608,

Zdzisław Dembek 602-339-666; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , lub pisemnie na adres

naszej siedziby wskazany w punkcie powyżej.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i/lub na podstawie umowy

sprzedaży towarów (np. odznaczeń)

a) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom

3. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres 10 lat. W uzasadnionych wypadkach

Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres.

4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) Sprostowania (poprawienia) swoich danych,

c) Usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) Przenoszenia danych.

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych jest

dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało koniecznością rozwiązania lub nie

zawarcia umowy.

7. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane

nie są profilowane.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting

Strona przygotowana przez Karol Stachowiak, na platformie Joomla.

Joomla Templates designed by Joomla Hosting