RYCERSKI MEDAL PRZYJAŹNI

 

Rycerski medal przyjaźniMedal jest przyznawany m.in. jako dowód przyjaźni pomiędzy prywatnymi

osobami,jako potwierdzenie nienagannej współpracy osób, firm, instytucji,

organizacji itp.

W centrum medalu umieszczone jest godło, którym są dwie dłonie w uścisku.

Dewizą medalu jest zdanie: AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR

(PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA POZNAJE SIĘ BĘDĄC W TRUDNYM

POŁOŻENIU)

 

Odznaczony medalem używa tytułu:

KAWALER RYCERSKIEGO MEDALU PRZYJAŹNI