MEDAL PEGAZA

 

Odznaczeniem tym honorowane są osoby o silnym twórczym talencie, które

wykonując swe obowiązki potrafią zachować poetycki dystans do codzienności.

Godło medalu to Pegaz, który obecnie uznawany jest za symbol natchnienia

poetyckiego.

Dewiza medalu brzmi: AD PERPETUAM REI MEMORIAM

(NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ)

 

Odznaczony tym medalem używa tytułu:

KAWALER MEDALU PEGAZA