ZŁOTY MEDAL ŻUBRA

 

Medal jest potwierdzeniem siły i przebojowości osoby nim odznaczonej,

a przy tym pełnej godności i zaufania. Godło medalu tu żubr, będący

symbolem siły, a jednocześnie wewnętrznego spokoju.

Dewiza medalu brzmi: FORTIER IN RE SAUVITER IN MODO

(MOCNO W CZYNIE, ŁAGODNIE W SPOSOBIE).

 

Odznaczony medalem używa tytułu:

KAWALER ZŁOTEGO MEDALU ŻUBRA