KOPERNIKAŃSKI MEDAL RENESANSU

 

Medal ten przeznaczony jest dla osoby, która w życiu kieruje się szeroko pojętą

ideą humanizmu, niekonwencjonalnymi pomysłami, wszechstronnością

zainteresowań i uporem we wcielaniu ich w życie.

Godłem medalu jest wizerunek Mikołaja Kopernika.

Dewiza medalu brzmi: ESTO QUOD ESSE VIDERIS

(BĄDŹ TYM, KIM SIĘ BYĆ WYDAJESZ bądź takim, jakim cię znamy).

 

Odznaczony medalem używa tytułu:

KAWALER KOPERNIKAŃSKIEGO MEDALU RENESANSU