GWIAZDA WIELKIEGO KRZYŻA KORONNEGO ? klasa I generalska

 

Medal na straży

Równoramienny krzyż o wymiarach 60 x 60mm jak w Krzyżu Koronnym klasy II, umieszczony na rozecie koloru srebrnego.

Rozeta ośmioramienna o wymiarach 97 x 97mm.

Odznaczenie noszone jest na lewej piersi, poniżej innych odznaczeń.

Odznaczony używa tytułu:

GENERAŁ GWIAZDY WIELKIEGO KRZYŻA KORONNEGO

(decyzja o nadaniu odznaczenia zgodna ze statutem C.F.ORDER)