Wzory zasług na certyfikacie

 

za

wzorową służbę w szeregach OSP

oraz wyróżniającą postawę w ratowaniu życia i mienia

w czasie powodzi w ?

 

za

duże zaangażowanie i działalność społeczną

na rzecz kół gospodyń wiejskich gminy i powiatu

 

za

wybitne zasługi na rzecz

ochrony przeciwpożarowej

 

za

wieloletnią i oddaną  pracę

na rzecz ?

 

 

za

prowadzenie szkolnych zajęć kółka rzeźbiarskiego,

organizowanie akcji charytatywnych wspierających szkołę

 

 

za

wspieranie działalności

charytatywnej na rzecz ?

 

za

długoletnie, zgodne pożycie małżeńskie

 

za

współorganizowanie akcji społecznych,

których celem była budowa strażnicy w ?

oraz zaangażowanie i udział w wielu akcjach gaśniczych i ratowniczych

 

za

wieloletnią służbę dla społeczeństwa

 

za

zasługi dla rozwoju ?

i współpracę międzynarodową z ?

 

za

wieloletnią współpracę, osobisty wkład pracy i pomoc

w utrzymaniu ?

 

za

nadzwyczajne działania na rzecz

bezpieczeństwa podatników

 

z okazji 40 lecia  ?

za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju ?

 

za

20 lat przyjaźni i współpracy

pomiędzy ?

 

za

nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość

w pracy na rzecz ?

 

 

za

pomoc niesioną w czasie zagrożeń

 

za

wybitne zasługi w działalności społecznej

 

za

wieloletnią współpracę z ?,

wspieranie przez wiele lat naszych działań,

pomoc przy zakupach sprzętu i wyposażenia strażnicy

 

za

szczególne zasługi włożone w propagowanie

i rozwój Honorowego Krwiodawstwa

 

za

działalność społeczną na rzecz regionu,

dobrą współpracę i koleżeńską postawę

 

za

wybitne zasługi w działalności społecznej

 

 

za

duże zaangażowanie i długoletnią społeczną pracę

na rzecz ?

 

za

długoletnią, zgodną i przyjazną

współpracę

 

 

za

duże, osobiste zaangażowanie dla ?

 

za

wieloletni udział w akcjach gaśniczych oraz działalność

na rzecz ?

 

W Jubileuszowym Roku 20-lecia ?

w dowód wdzięczności i uznania za okazywaną pomoc

 

za

wieloletnią przyjaźń, troskę i pomoc niesioną ?

 

 

W Jubileusz 30-lecia pełnienia funkcji ?

 

za

wieloletnią pracę w samorządzie

 

za

bardzo dobre kierowanie

pracą Urzędu Gminy

 

za

wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 

za

wieloletnią pracę społeczną na rzecz  gminy ?

 

*

w uznaniu zasług w pracy zawodowej i społecznej

oraz konsekwentne realizowanie zadań

rozwijających i wzmacniających siłę działania

 

za

wyróżniającą postawę w ratowaniu życia i mienia

w czasie powodzi w 2010 roku w ?..

 

za

szczególne zaangażowanie w działania

na rzecz poprawy warunków bojowych

 

za

duży wkład osobisty w pozyskaniu funduszy

na zakup samochodu bojowego

oraz pomoc w realizacji zadań statutowych

 

za

długoletnią współpracę z radą pedagogiczną

na rzecz dzieci i młodzieży oraz pomoc w organizowaniu ?

 

za

inicjatywę założenia ?.

 

za

okazaną pomoc w pozyskiwaniu funduszy

na ?

 

za

wieloletnią, dobrą współpracę i zaangażowanie

w ?

 

za

wielkie zaangażowanie w pracy na rzecz ?

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting

Strona przygotowana przez Karol Stachowiak, na platformie Joomla.

Joomla Templates designed by Joomla Hosting